• Cankarjev drevored 16, 6310 Izola/Isola
  • 05 640 42 56
  • info@komcom.si

Poslovna podpora za storitve v zdravstvu

Nudimo sledeče storitve:
  • Usklajevanje dokumentacije z Zakonom o zdravstveni dejavnosti
  • Registracija zasebnika na Ajpesu ali v drugih registrih(MZ in JAZMP)
  • Ustanovitve zavodov
  • Urejanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti
  • Investicije v zdravstvu
  • individualen pristop
  • Urejanje postopkov za verifikacijo poslovnih prostorov