• Cankarjev drevored 16, 6310 Izola/Isola
  • 05 640 42 56
  • info@komcom.si

Poslovna podpora za storitve v zdravstvu

Izvajamo sledeče storitve:
  • Usklajevanje dokumentacije z Zakonom o zdravstveni dejavnosti po 17.12.2017
  • Registracija zasebnika v zdravstvu na Ajpesu ali v drugih registrih (MZ in JAZMP), za opravljanje dejavnosti
  • Ustanovitve zavodov zasebnih in javnih
  • Urejanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti za zasebnike in koncesijonarje v zdravstvu.
  • Investicije v zdravstvu
  • Urejanje postopkov za verifikacijo poslovnih prostorov za zdravstveno dejavnost