• Cankarjev drevored 16, 6310 Izola/Isola
  • 05 640 42 56
  • info@komcom.si

Koncesije v zdravstvu

Svetujemo in zastopamo izvajalce zdravstvenih storitev, ki želijo izvajati zdravstvene storitve na osnovi koncesije:
  • Pogoji za pridobivanje koncesije v zdravstvu.
  • Pridobitev koncesije v zdravstvu
  • Nebistvene spremembe koncesijskega razmerja